Krzysztof Petek naszym gościem .
20 maja 2020
Dzień Dziecka z Moniką Sawicką
26 maja 2020

Rusza wypożyczalnia rowerów elektrycznych w Gminie Stare Bogaczowice

Każdy pełnoletni mieszkaniec Gminy może wypożyczyć rower bezpłatnie. Można również wypożyczyć
rower dla osoby małoletniej będąc jej opiekunem prawnym.
Osoba chcąca wypożyczyć rower powinna zgłosić chęć pożyczenia najpóźniej 24h przed dzwoniąc po nr
tel. 74-844-35-03. Uzgodniona zostanie wtedy data i godzina odbioru oraz termin zwrotu roweru kasku i
blokady rowerowej. Istnieje możliwość wydłużenia czasu wydłużenia czasu po wcześniejszym kontakcie
z wypożyczalnią. Rower wypożyczyć można maksymalnie na kolejne 24h lub na czas weekendu od
piątku do poniedziałku do 9:00.
Po przybyciu po odbiór roweru zostaje podpisana umowa wypożyczenia, przedstawić trzeba również
ważny dokument tożsamości ze zdjęciem i wpłaceniu kaucji w wysokości 100 zł (za każdy rower)–
potwierdzenie przelewu na konto o nr 32 2030 0045 1110 0000 0087 7670. Rozliczenie kaucji nastąpi po
zwrocie roweru – zwrot pieniędzy na konto.
Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za rower, sprzęty wypożyczone wraz z nim oraz za
powstałe szkody w czasie korzystania z niego. Więcej szczegółów znajduje się w „Regulaminie
wypożyczalni rowerów elektrycznych w Gminie Stare Bogaczowice” .

Uwaga! Ze względu na pandemię oraz w trosce o Państwa bezpieczeństwo, prosimy o zasłanianie nosa
i ust podczas odbioru i zwrotu rowerów. Każdy rower, przed wypożyczeniem, będzie dezynfekowany
przez pracownika wypożyczalni (kierownica i siedzenie).

Regulamin i wzór umowy dostępny jest tutaj: