Podstawowym celem Gminnego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego i funkcjonujących w jego ramach komórek organizacyjnych, jest rozwijanie oraz zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa, upowszechnianie wiedzy i nauki oraz upowszechnianie i rozwój kultury, poprzez popularyzację jej wszystkich form występowania, a także promocję Gminy Stare Bogaczowice.

W skład Centrum wchodzą:

  1. Gminna Biblioteka Publiczna
  2. Gminne Centrum Edukacyjne – Społeczne
  3. Filia w Lubominie

W GCBK odbywają się cyklicznie prowadzone zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Prowadzona jest tutaj także działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku dla blisko 60-ciu słuchaczy. Centrum organizuje również imprezy kulturalne oraz wycieczki dla mieszkańców Gminy Stare Bogaczowice.

Nasza kadra:

Ilona Bujalska – Dyrektor
Magdalena Przyszlak-Świerkowska – Główna Księgowa
Elżbieta Wojtowicz – Bibliotekarz
Anna Zakręt – Bibliotekarz
Anna Jaglarz – Pracownik Biurowy
Beata Wawrzyszyn – Pracownik Obsługi
Sławomir Baran – Pracownik Obsługi