Podsumowanie projektu „Czysta Gmina – Zdrowa Gmina”
30 września 2019
Bieg Małego Tytana
2 października 2019

Warsztat historyczno – literacki o Gustawie Herlingu – Grudzińskim

Serdecznie zapraszamy dorosłych mieszkańców na wyjątkowe spotkanie.

ŚRODA – 09.10.2019 godz. 16.00
GMINNE CENTRUM BIBLIOTECZNO – KULTURALNE

„Gustaw Herling –  Grudziński – WARSZTAT HISTORYCZNO –
LITERACKI DLA DOROSŁYCH ”

Za p r a s z a m y  n a w y j ą t k o w e  s p o t k a n i e  o  n i e z w y k ł y m  p i s a r z u
– P a t r o n u  Rok u  2 0 1 9.  S p o t k a n i e  p o p r o w a d z i  p i s a r k a  p a n i  Mo n i k a S a w i c k a – Ka c p r z a k

Monika Sawicka jest polską pisarką powieści obyczajowych, w których opowiada o najważniejszych sprawach w życiu każdego człowieka – miłości, przyjaźni, ale także o ludzkich słabościach i codziennych problemach. W swoim dorobku literackim ma kilkanaście książek, wśród których warto wymienić bestsellerowe powieści „Kruchość porcelany” oraz „Serwantka”.

Monika Maria Sawicka przyszła na świat 5 stycznia 1971 roku w Łodzi jako Monika Ubysz. Jest córką ówczesnego milicjanta i niedoszłej prawniczki. Pierwotnie planowała zostać patologiem, a następnie aktorką. Porzuciła jednak te plany jeszcze w klasie maturalnej.
Z wykształcenia jest dziennikarką – udziela się między innymi w osiedlowej telewizji Otwarta Telewizja Młodych RETSAT1, która działa na łódzkim osiedlu Retkinia. Pisuje także felietony. Studiowała też na kierunku stosunków międzynarodowych. Jednak jej największą pasją jest pisanie.

 

Zadanie będzie realizowane w ramach dofinansowania z Fundacji Lotto.