Wspominam, podziwiam, pamiętam – Gustaw Herling – Grudziński
19 września 2019
Wyprawki czytelnicze dla naszych najmłodszych mieszkańców
20 września 2019

Konkurs plastyczny „Dary jesieni”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Dary jesieni”

 • 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Dary jesieni”.
 2. Konkurs organizuje Gminne Centrum Biblioteczno- Kulturalne w Starych Bogaczowicach i Rada Sołecka Wsi Chwaliszów
 3. Konkurs ma na celu :

-wspieranie kreatywności i sprawności manualnej

– uwrażliwianie dzieci na piękno jesiennej przyrody

– Rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi

– Rozbudzanie fantazji i wyobraźni twórczej

 1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku 6 – 13 lat, z podziałem na 2 kategorie wiekowe
 2. Kontrola poprawności przeprowadzenia konkursu i jego zgodności z postanowieniami regulaminu spoczywa na organizatorze konkursu.
 3. Informacje o konkursie wraz z regulaminem będą dostępne w siedzibie organizatora oraz na stronie www.gcbk.pl.
 • 2.ZASADY KONKURSU I UCZESTNICY
 1. Konkurs trwa od 19.09.2019 do 27.09.2019
 2. Konkurs skierowany jest do dzieci zamieszkujących teren gminy Stare Bogaczowice i przeprowadzony w 2 grupach wiekowych:

Kategoria I:  zerówka i klasy I-III SP

Kategoria II:  uczniowie klas IV- VI SP

 1. Do konkursu każdy z uczestników przystępuje indywidualnie.
 2. W ramach konkursu dzieci mają za zadanie opracować pracę plastyczną, którą mogą wykonać w dowolnej technice graficznej (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika, forma przestrzenna, itd.)
 3. Prace powinny przedstawiać temat związany z jesienią – kolorami jesieni, zbiorami warzyw, owoców, itp.
 4. Biorący udział w konkursie wyrażają zgodę na publikowanie przez organizatora zdjęć tematycznych związanych z wykonywanymi pracami konkursowymi .
 • 3. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY
 1. Komisja konkursowa powołana przez GCBK , w składzie której znajdą się przedstawiciele:

– Szkoły Podstawowej w Starych Bogaczowicach,

-GCBK ,

– Urzędu Gminy

– Rady Sołeckiej Wsi Chwaliszów

dokona oceny zgłoszonych prac konkursowych.

 1. Kryteria oceny prac:

1) zgodność tematyczna,

2) estetyka i dokładność wykonania pracy,

3) oryginalność pracy, kolorystyka,

4) pracowitość i pomysłowość.

 1. Przewiduje się w każdej kategorii I-III miejsce wraz z atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi oraz upominki dla każdego uczestnika.1
 2. Wręczenie nagród dla uczestników odbędzie się podczas Dnia Pieczonego Ziemniak w Chwaliszowie w dniu 29 września 2019.
 3. Więcej informacji w GCBK i pod nr telefonu 748443503.