POWITANIE JESIENI w Chwaliszowie
17 września 2019
Wspominam, podziwiam, pamiętam – Gustaw Herling – Grudziński
19 września 2019

Akcja sprzątania świata oraz konkurs wiedzy ekologicznej

W naszej gminie w ramach projektu „Czysta gmina – zdrowa gmina” (  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 –  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt realizowany  przez Gminne Centrum Biblioteczno – Kulturalne w Starych Bogaczowicach, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego. )

ogłaszamy kolejne wydarzenia związane z jego realizacją:

Już w najbliższy piątek 20 września 2019 od godz. 9.00 serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w akcji sprzątania świata w naszej gminie. Startujemy pod Szkoły Podstawowej Stare Bogaczowice o godz. 09.00 – dla każdego zapewniamy rękawiczki ochronne i worki na śmieci.

Z kolei 26 września 2019 na III lekcji w Szkole Podstawowej w Starych Bogaczowicach  organizujemy  dla uczniów klas V-VIII konkurs wiedzy ekologicznej, w którym na uczestników czekają atrakcyjne nagrody.