FERIE 2023
24 stycznia 2023
Nowości czytelnicze
1 lutego 2023

„Jak to Kobieta” – spotkanie autorskie

Tuż po feriach zimowych , zaplanowaliśmy już niezwykle interesujące
Spotkanie autorskie z malarstwem i poezją
Barbary M.Malinowskiej
” Jak to kobieta”
09.03.2023
godzina 17:00
Będzie również słodka niespodzianka ?
Już dziś zapraszamy.