ALEK ROGOZIŃSKI naszym gościem
27 kwietnia 2022
Półmaratonu z Flagą na Trójgarbie
4 maja 2022

GRAND PRIX TRÓJGARBU

Gmina Stare Bogaczowice zachęca do wzięcia udziału w półmaratonie górskim -2 maja i maratonie górskim – 3 września.
Najlepsi z najlepszych zdobędą Grand Prix Trójgarbu.
Szczegóły na plakacie i w regulaminie.

REGULAMIN GRAND PRIX TRÓJGARBU
1. ORGANIZATOR

Gmina Stare Bogaczowice

ul. Główna 132

58312 Stare Bogaczowice

tel. 74 8452220

fax: 74 8452266

Współorganizator:

Gminne Centrum BibliotecznoKulturalne w Starych Bogaczowicach

2. CEL IMPREZY

Popularyzacja biegów górskich, jako formy rekreacji ruchowej. Upowszechnienie zdrowego
trybu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu. Zachęcenie do uprawiania sportu. Promocja
Gminy Stare Bogaczowice oraz walorów przyrodniczoturystycznych Masywu Trójgarbu.

3. WYKAZ IMPREZ

Półmaraton Górski „Z flagą na Trójgarbie” 2 maja

Maraton Górski im. Wiesława Ślawskiego w Starych Bogaczowicach 3 września

4. KLASYFIKACJA

Warunkiem sklasyfikowania w Grand Prix Trójgarbu jest ukończenie obu biegów:

Półmaraton Górski „Z flagą na Trójgarbie” 2 maja

Maraton Górski im. Wiesława Ślawskiego w Starych Bogaczowicach 3 września

Na końcowy wynik składa się suma czasów w/w biegów.

5. NAGRODY

Kategoria Open K/M:

I miejsce statuetka + voucher do sklepu sportowego o wartości 200 zł

II miejsce statuetka + voucher do sklepu sportowego o wartości 150 zł

III miejsce statuetka + voucher do sklepu sportowego o wartości 100 zł

6. CEREMONIA DEKORACJI

3 września, Stadion Sportowy w Starych Bogaczowicach po zakończeniu dekoracji kategorii
open uczestników Maratonu Górskiego im. Wiesława Ślawskiego w Starych Bogaczowicach.

7. PROTESTY

Protesty do Organizatora Zawodów należy składać w formie pisemnej
.