I Rajd Natury
21 marca 2022
I Rajd Natury – Komunikat
24 marca 2022

Konkurs Kartka Wielkanocna

Zapraszamy najmłodszych mieszkańców Gmina Stare Bogaczowice do udziału w konkursie plastycznym.
Czekają cenne nagrody!

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU „ŚWIĄTECZNA POCZTÓWKA”

 

 1. Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Starych Bogaczowicach, ul. Główna 148, 58-312 Stare Bogaczowice.
 2. Uprawnione do udziału w konkursie są wszystkie dzieci w wieku od 5 do 12 lat, które zamieszkują Gminę Stare Bogaczowice.
 3. Prace w formacie A5 mogą zostać wykonane dowolną techniką o ile praca pozostanie płaska (nie używamy bibuły, kleju ani żadnych elementów, które będą wystawały z kartki). Zaleca się użycie kredek i farb.
 4. Prace należy dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą na adres Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne ul. Główna 148, 58-312 Stare Bogaczowice do 29 marca 2022 roku (liczy się data doręczenie, a nie nadania).

WAŻNE: na odwrocie każdej pracy musi znajdować się imię, nazwisko, wiek, sołectwo, które zamieszkuje autor oraz numer telefonu do opiekuna.

 1. Wszystkie nadesłane prace, spełniające zawarte w regulaminie wymogi, zostaną ocenione przez powołane w tym celu jury.
 2. Każdy uczestnik konkursu zostanie nagrodzony. Spośród wszystkich prac, wyłonione zostaną trzy – pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Autorzy trzech wyróżnionych prac otrzymają nagrody rzeczowe.
 3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Gminy Stare Bogaczowice
  i Gminnego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego oraz na profilach FB wyżej wymienionych podmiotów do dnia 31 marca 2022 roku.
 4. Wszystkie prace będą opublikowane na stronie internetowej Gminy Stare Bogaczowice
  i Gminnego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego oraz na profilach FB wyżej wymienionych podmiotów. Wybrane prace zostaną wydrukowane w formie pocztówki świątecznej.
 5. Wysyłając prace na konkurs oświadczasz, że zapoznałeś się z regulaminem, akceptujesz regulamin oraz wyrażasz zgodę na publikacje prac oraz ich przetwarzanie przez Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Starych Bogaczowicach.
 6. Klauzula RODO w stosunku do uczestników Konkursu  „Świąteczna Pocztówka” Informujemy: 1.Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”, jest Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Starych Bogaczowicach, ul. Główna 148, 58-312 Stare Bogaczowice, REGON 890028986 Dane osobowe osoby biorącej udział w konkursie będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i promocji Konkursu, opublikowanie nazwiska uczestnika konkursu w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia w konkursie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tej sytuacji jest udzielona zgoda (art.6 ust. 1lit.a RODO); w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora –podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora ( art.6 ust.1 lit. F RODO).