Aplikacja „Ekopraktyczna” dla każdego!
15 stycznia 2020
Dzień Babci i Dziadka
21 stycznia 2020

Projekt Razem działamy – bezpiecznie mamy

Gminne Centrum Biblioteczno – Kulturalne w Starych Bogaczowicach od stycznia do maja 2020 roku będzie realizowało projekt pt. „Razem działamy – bezpiecznie mamy”. Zadanie zostało dofinansowane w ramach programu grantowego „Moje miejsce na ziemi” z Fundacji Orlen „Dar serca”. Głównym celem projektu jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa narodowego, ochrona przeciwpożarowa, poznanie systemu ratownictwa medycznego oraz pracy funkcjonariuszy państwowych. Projekt skierowany będzie do dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Starych Bogaczowicach, do podopiecznych przedszkoli z terenu naszej gminy  oraz ich rodziców. Partnerem projektu jest  V Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego
w Wałbrzychu oraz uczniowie  klas mundurowych: policyjnej, wojskowej i strażackiej.

W ramach projektu odbędą się spotkania edukacyjne „Bezpieczne ferie” oraz „Bezpieczne Wakacje”.  Ponadto uczniowie ostatnich klas szkoły podstawowej  będą uczestniczyć w  lekcjach pokazowych służb mundurowych mające na celu promocję pracy młodzieży w służbach, zachęcenie ich do nauki na tych kierunkach, naukę szacunku do funkcjonariuszy publicznych.

Ważnym elementem projektu są też  warsztaty edukacyjne z policjantem, strażakiem i ratownikiem medycznym pracującym na co dzień z uczniami z klas mundurowych dla młodzieży Szkoły Podstawowej, podczas których przypomnimy zasady bezpieczeństwa i prawidłowych reakcji podczas sytuacji zagrożenia życia.

Dla naszych najmłodszych uczestników odbędą się  warsztaty edukacyjne oraz konkurs plastyczny prowadzone przez uczniów z klas o kierunkach policyjny, wojskowy i strażacki z wykorzystaniem sprzętu, zajęcia mają na celu poznanie ciekawych i pożytecznych zawodów i nauki zaufania do funkcjonariuszy przez dzieci.

Elementem integrującym całe społeczeństwo a także nasze szkoły będzie organizacja  zawodów sportowo – sprawnościowych dla młodzieży, podczas których będziemy promować zdrową rywalizację i zasady fair play.

Dzięki realizacji projektu w naszej gminie zostaną przypomniane ważne zagadnienia związane z patriotyzmem, pracą służb publicznych, zostanie zwiększona świadomość mieszkańców z zakresu prawidłowego reagowania, otwartości na ludzką krzywdę i reakcji i pomocy ludziom pokrzywdzonym.

Najbliższe zajęcia już w najbliższy piątek na terenie przedszkoli  z uczniami klasy policyjnej oraz policjantem pt. „Bezpieczna droga do przedszkola”.