Chwaliszów ma swój Lokalny Ośrodek Integracji Społecznej
2 października 2019
Nowości czytelnicze
4 października 2019

Lekcje biblioteczne dla młodzieży – Gustaw Herling – Grudziński

W dniach 02-03.10.20919 roku odbyły się w naszym Centrum lekcje biblioteczne dla klas VII i VIII. Tematem spotkań było życie i twórczość Gustaw Herlinga – Grudzińskiego -Patrona Roku 2019 ustanowionego przez Sejm RP. Naszej młodzieży przekazaliśmy biografię pisarza, ciekawostki z jego życia a także jego dokonania i ważniejsze dzieła. Ze spotkań młodzież dowiedziała się, że pisarz narodził się tak naprawę po doświadczeniach przebytych w obozach i łagrach sowieckich. Największym debiutem pisarza był tom szkiców o polskich pisarzach „Żywi i umarli” oraz „Inny Świat”. W swoim dorobku autor ma ponad 50 opowiadań, recenzji literackich a także eseje. Dzięki otrzymanej od Fundacji Lotto dotacji, zbiory naszej biblioteki powiększyły się o twórczość tego niezwykłego pisarza – zapraszamy więc do naszej biblioteki do wypożyczania także literatury tej trudnej, wymagającej, która często skłania nas do refleksji nad swoim życiem i otaczającym nas światem, próbą zrozumienia postępowania drugiego człowieka, zastanowieniem się nad sensem człowieczeństwa i przestrzeganiem postaw moralnych.