Wypożyczalnia rowerów elektrycznych w Gminie Stare Bogaczowice

Wypożyczalnia rowerów znajduje się na ul. Głównej 150B w Starych Bogaczowicach (budynek remizy strażackiej). Każdy pełnoletni mieszkaniec Gminy może wypożyczyć rower bezpłatnie. Można również wypożyczyć rower dla osoby małoletniej będąc jej opiekunem prawnym.

Osoba chcąca wypożyczyć rower powinna zgłosić chęć pożyczenia najpóźniej 24h przed dzwoniąc do GCBK pod nr tel. 74-844-35-03. Uzgodniona zostanie wtedy data i godzina odbioru oraz termin zwrotu roweru kasku i blokady rowerowej. Istnieje możliwość wydłużenia czasu wydłużenia czasu po wcześniejszym kontakcie z wypożyczalnią. Rower wypożyczyć można maksymalnie na kolejne 24h lub na czas weekendu od piątku do poniedziałku do 9:00.

Po przybyciu po odbiór roweru zostaje podpisana umowa wypożyczenia, przedstawić trzeba również ważny dokument tożsamości ze zdjęciem i wpłaceniu kaucji w punkcie kasowym Monetii znajdującego się w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice lub dokonanie przelewu na konto o nr

32 2030 0045 1110 0000 0087 7670 

i okazaniu potwierdzenia przelewu pracownikowi wypożyczalni za każdy rower w wysokości  opłaty 100 zł. Rozliczenie kaucji nastąpi po zwrocie roweru.

Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za rower, sprzęty wypożyczone wraz z nim oraz za powstałe szkody w czasie korzystania z niego.

Polecamy z zapoznaniem się z „Regulaminem wypożyczalni rowerów elektrycznych w Gminie Stare Bogaczowice”

http://www.starebogaczowice.ug.gov.pl/assets/stareBogaczowice/media/files/cbd57da7-e184-4c82-a254-740176156b46/regulamin-wypozyczalni-rowerow-elektrycznych-w-gminie-stare-bogaczowiece.pdf

http://www.starebogaczowice.ug.gov.pl/assets/stareBogaczowice/media/files/677f1602-5940-4497-af59-262a220a266a/rowery-umowa-i-kaucja.pdf