Wyjazd edukacyjny do Hydropolis
21 sierpnia 2019
Zakończenie wakacji i Wystawa Psów Rasowych.
26 sierpnia 2019

Konkursy dożynkowe 2019

Serdecznie zapeszamy do udziału w dwóch konkursach dożynkowych:

 1. Konkurs na przydomową dekorację dożynkową
 2. Konkurs na wieniec dożynkowy.

Regulamin konkursu „Konkurs wieńców dożynkowych”

Data konkursu: 14.09.2019 r.

Organizator: Gmina Stare Bogaczowice, Gminne Centrum Biblioteczno – Kulturalne w Starych Bogaczowicach

Cele Konkursu:

*upowszechnienie i kultywowanie obrzędu dożynkowego

*prezentacja najpiękniejszych wieńców dożynkowych z terenu Powiatu Wałbrzyskiego

* wymiana doświadczeń pomiędzy prezentującymi wieńce dożynkowe

*wyłonienie prac o wysokich walorach etnograficznych i artystycznych

Warunki uczestnictwa:
* w konkursie mogą uczestniczyć wieńce dożynkowe zgłoszone przez Gminy Powiatu Wałbrzyskiego lub wchodzące w ich skład sołectwa, a także grupy nieformalne i członkowie NGO.

*do konkursu wieńca dożynkowego może zostać zgłoszony wieniec, który formą i użytym materiałem nawiązuje do tradycji wieńców dożynkowych

*wieńce nie mogą zawierać elementów plastikowych , styropianu, sztucznych kwiatów itp.

*konstrukcja wieńca musi umożliwić ich przenoszenie

*Do przenoszenia wieńca uczestnicy konkursu  powinni mieć  swoją grupę wieńcową, w skład której może wchodzić maksymalnie 6 osób.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 14 września 2019 roku podczas dożynek gminnych w Starych Bogaczowicach.  Prezentacja wieńców odbędzie się podczas Mszy Świętej w Kościele pod wezwaniem św. Józefa Oblubieńca w Starych Bogaczowicach o godz.14.00, skąd grupy wieńcowe przeniosą je o godz. 15.00 na Stadion Sportowy. Tam, podczas ceremonii dożynkowej, jury oceni i nagrodzi wieńce. (Wieńce prosimy dostarczyć do Kościoła na 30 minut przed Mszą Św. )

Kryteria oceny:

Komisja powołana przez organizatora dokona oceny wieńców biorąc pod uwagę:

*zgodność z tradycją w zakresie kompozycji, formy, materiału i techniki

*różnorodność materiałów użytych do wykonania wieńca dożynkowego, tj. kłosy, ziarna zbóż, owoce/ warzywa , kwiaty, zioła, itp.

*walory estetyczne, w tym kompozycje, dobór barw, architektura bryły.

Nagrody w konkursie ufundowała Gmina Stare Bogaczowice.

Dla uczestników konkursu przewidziane są cenne nagrody:

I miejsce- bon upominkowy o wartości 1000 zł

II miejsce-bon upominkowy o wartości 600 zł

III miejsce-bon upominkowy o wartości 400 zł.

Nagrody zostaną wręczone 14 września 2019 r. przez Wójta Gminy Stare Bogaczowice w trakcie głównej ceremonii dożynkowej.

Każda grupa wieńcowa uczestnicząca w konkursie na wieniec dożynkowy powinna prezentować planszę informacyjną o nazwie grupy lub sołectwa, które reprezentuje.

Więcej informacji w GCBK pod nr tel. 748443503.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.gcbk.pl .

Regulamin Konkursu na

Przydomowe Dekoracje Dożynkowe

Stare Bogaczowice 2019 r.

 1. Organizator:

– Gmina Stare Bogaczowice oraz Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne

 1. Uczestnicy konkursu:

– mieszkańcy Gminy Stare Bogaczowice

 1. Termin i miejsce zgłaszania udziału w konkursie

– do 11 września, osobiście lub telefonicznie, w Gminnym Centrum Biblioteczno-Kulturalnym
tel. 74 844 35 03

 1. Warunki uczestnictwa w konkursie:

– uczestnicy zobowiązani są do wykonania Dekoracji Dożynkowej w obrębie posesji: przy domu, w ogródku itp.

 1. Termin i sposób oceny prac

– Specjalnie powołana komisja konkursowa oceniać będzie dekoracje w 13.09.2019 r.

 1. Kryteria oceny:

– pomysłowość i oryginalność formy

– pracochłonność wykonania

– technika i estetyka wykonania

– ogólne wrażenie estetyczne

 1. Nagrody

I miejsce – bon do marketu spożywczego o wartości 300 zł

II miejsce – bon do marketu spożywczego o wartości 200 zł

III miejsce – bon do marketu spożywczego o wartości 100 zł

Zostaną także przygnane trzy specjalne wyróżnianie – bon o wartości 50 zł.

 1. Nagrody w konkursie ufundowała Gmina Stare Bogaczowice.
 2. Postanowienia końcowe:

– uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas
Dożynek Gminno-Powiatowych 14 września 2019 roku na Stadionie Sportowym  w Starych Bogaczowicach r.

 

Szczegóły na plakatach poniżej.