Warsztaty z rękodzieła
11 września 2018
Zaproszenie na warsztaty florystyczne
22 października 2018

Targi Lokalnej Twórczości

Gminne Centrum Biblioteczno  -Kulturalne Stare Bogaczowice oraz Fundacja Edukacyjno – Społeczna „Polny Kwiat” zapraszają na wyjątkowe wydarzenie:
Targi Lokalnej Twórczości.  Impreza jest elementem podsumowującym projekt granatowy LGD Kwiat Lnu pt. „Smacznie i kreatywnie na wsi”  realizowany na terenie gminy Stare Bogaczowice od lipca 2018 r.
Celem zadania było  przybliżenie uczestnikom projektu tradycji i kultury dolnośląskiej wsi, wspieranie zachowania dziedzictwa kulturowego, promocję regionu i
produktów lokalnych. Ważnym elementem zadania są także działania rozwijające potencjał wykluczonych społeczności lokalnych,
integracja mieszkańców i działania spajające lokalną społeczność podczas wydarzeń podsumowujących. Dzięki realizacji zadania
mieszkańcy wsi poznali nowe techniki wytwarzania rękodzieła, przypomnieli sobie zasady zdrowego odżywiania i gotowania na
produktach ekologicznych. Nauczyli się przygotowania posiłków dla rodziny z różnych stron świata.

Dlatego też serdecznie zapraszamy zarówno kupujących jak i sprzedających!
W programie:
– prezentacja biżuterii, rękodzieła i lokalnych wyrobów
– możliwość zakupu unikatowych pamiątek i upominków
– konkurs kulinarny „Kuchnie świata w naszej wsi” – do konkursu należy się zgłosić do dn. 22.10.2018 , na uczestników czekają atrakcyjne nagrody AGD, w domu należy przygotować potrawę z różnych stron świata ( także z Polski ) i przynieść ją do oceny na targi w dn. 26.10.2018

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 –  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Plakat  opracowany przez Fundację Edukacyjno – Społeczną „Polny Kwiat” , współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego.

Osoby zainteresowane zaprezentowaniem swojego rękodzieła na Targach proszone są o kontakt telefoniczny do GCBK pod nr tel. 748443503 do dnia 22.10.2018 r.