Nowy plac zabaw przy GCBK – Miasteczko dzieci
29 czerwca 2018
Zapraszamy na Turniej Rycerski pod Zamkiem Cisy
18 lipca 2018

Mamy plac do MINI GOLFA

 

W piątek, 13-tego lipca o godz. 13:00 oficjalnie otworzyliśmy plac do mini golfa, który znajduje się nad  Zalewem w Starych Bogaczowicach. Data ta z pewnością przyniesie szczęście uczestnikom podczas wspólnej gry, zabawy i integracji.

Miejsce powstało przy współpracy Stowarzyszenia Jedynak, Sudeckiego Stowarzyszenia Strzeleckiego oraz Gminnego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego. Nie udało by się bez pomocy Mirosława Lecha Wójta Gminy Stare Bogaczowice, który oddelegował pracowników do pomocy przy tworzeniu placu, wsparciu rzeczowym lokalnych przedsiębiorców panów: Zdzisława Glapy, Jarosława Rajcy i Mirosława Rajcy oraz dofinansowania w kwocie 4750 zł. ze środków Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie w Lubawce.

Już teraz serdecznie zapraszamy mieszkańców oraz przyjezdnych do naszej gminy turystów do wspólnej zabawy i gry na naszym placu. Kije oraz akcesoria udostępniane są bezpłatnie u pracowników Karczmy Jedynak.

ZASADY GRY  – MINI GOLF

W minigolfa można grać w każdym wieku. Warunkiem jest zrozumienie zasad gry i ich przestrzeganie.  W minigolfie nie obowiązuje sztywna golfowa etykieta, można mieć na sobie jeansy i t-shirt, obowiązuje natomiast kultura w stosunku do innych graczy. Zabronione jest w jakiejkolwiek formie przeszkadzanie innemu zawodnikowi w oddaniu dobrego uderzenia. Minigolf jest świetną zabawą nawet dla całych rodzin. Jest grą, w którą każdy może grać.

Celem gry jest, jak najmniejszą liczbą uderzeń, doprowadzić piłeczkę do dołków na stanowisko od 1 do 6 . Na naszym polu do minigolfa zawodnicy wykonują 3 rundy, aby w sumie zaliczyć 18 dołków.

 1. W grze może uczestniczyć od 2 do 4 zawodników.
 2. Każdy z zawodników ma 6 prób przy każdym dołku.
 3. Każde następne uderzenie wykonuje się z tego miejsca, w którym piłeczka się zatrzymała.
 4. Uczestnicy wykonują uderzenia kolejno, lecz następny dopiero wtedy, gdy poprzedni zawodnik zaliczy dołek, lub wyczerpie limit uderzeń.
 5. Wykonywane uderzenia liczy się od momentu startu, do wprowadzenia piłeczki do dołka.
 6. W przypadku, gdy piłka wypadnie poza obszar toru, uczestnik wykonuje następne uderzenie z miejsca startu na tym stanowisku, a uderzenie błędne traktowane jest jako jedna z prób.
 7. W przypadku, gdy piłka zatrzyma się bezpośrednio przy bandzie, można ją odsunąć na długość nie większą niż długość stopki kija.
 8. Uczestnik, który trafi do dołka za pierwszym razem otrzymuje 6 pkt., jeżeli za drugim – 5 pkt., za trzecim – 4 pkt. itd. Wyniki gry zapisywane są na karcie wyników.
 9. Uczestnik, któremu nie udało się trafić do dołka w sześciu próbach, otrzymuje 0 pkt.
 10. Turniej wygrywa ten, kto uzyska największą liczbę punktów na wszystkich rozgrywanych stacjach.

MINIGOLF – REGULAMIN PLACU

 1. Plac MINI GOLFA wraz ze sprzętem jest własnością „Stowarzyszenia Jedynak” i służy zabawie i aktywnemu wypoczynkowi mieszkańcom gminy Stare Bogaczowice oraz przyjezdnym nad Zalew turystom.
 2. Regulamin obowiązuje każdego Uczestnika Gry –każdą osobę przebywającą na terenie MINI GOLFA.
 3. Plac do mini golfa udostępniany jest bezpłatnie chętnym osobom codziennie w godz. 10.00 do 20.00 w okresie maj – wrzesień po uprzednim zgłoszeniu się do pracownika stowarzyszenia w celu bezpłatnego pobrania zestawu do gry.
 4. W czasie deszczu oraz tuż po opadach plac do mini golfa nie będzie udostępniany, ze względu na bezpieczeństwo uczestników ( śliska nawierzchnia ).
 5. Zestaw do gry wypożyczany jest dla danej osoby lub grupy od 30 min do max 60 min.
 6. Na terenie MINI GOLFA przebywać mogą wyłącznie Uczestnicy Gry, a więc osoby, które bezpłatnie wypożyczyły kije i okazały dokument tożsamości u pracownika Stowarzyszenia.
 7. Dzieci i młodzież do lat 14 mogą przebywać na terenie MINI GOLFA i korzystać z gry jedynie pod opieką dorosłego opiekuna, który ponosi odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo i ewentualne wyrządzone szkody materialne.
 8. Z torów MINI GOLFA jak i przyrządów służących do grania należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 9. Uczestnicy Gry MINI GOLFA zobowiązani są do pozostawienia porządku po zakończeniu gry.
 10. Na terenie placu do mini golfa obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania osób nie będących Uczestnikiem Gry oraz osób nietrzeźwych lub pod działaniem innych środków odurzających.
 11. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą ponosić konsekwencje i zostaną wypraszane z terenu placu MINI GOLFA.
 12. Wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia należy niezwłocznie zgłosić obsłudze placu MINI GOLFA
 13. Zabrania się w szczególności:

Niszczenia terenu, torów jak i sprzętu do grania,

Reorganizowania bądź zmian ustawień elementów MINI GOLFA,

Biegania po torach i roślinności ,

Zaśmiecania terenu,

Niszczenia zieleni,

Wchodzenia na przeszkody na torach,

Wprowadzania zwierząt,

Palenia papierosów i picia alkoholu,

 1. Za nieprzestrzeganie postanowień regulaminu oraz wyrządzone szkody, osoby korzystające – Uczestnicy Gry MINI GOLFA, ponoszą odpowiedzialność materialną.
 2. Zadanie dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie w Lubawce.