Dzień Kobiet
1 marca 2018
Piknik Wielkanocny – 24.03.2018 Pałac Struga
12 marca 2018

Konkurs kulinarny Ciekawe danie z jajem na wielkanocnym stole

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w  powiatowym konkursie kulinarnym”Ciekawe danie z jajem na wielkanocnym stole”.
To już tradycja, że Gmina Stare Bogaczowice – największy producent jaj konsumpcyjnych w rejonie – zaprasza do kulinarnej zabawy.

Wystarczy ugotować danie, w którym główną rolę odgrywa jajo.
Jak co roku konkurs wspiera Powiat Wałbrzyski, dzięki czemu mamy wspaniałe nagrody do rozdania. Każdy z uczestników otrzyma podziękowanie z udział w  konkursie.
Zgłoszenia w Gminnym Centrum Biblioteczno – Kulturalnym w Starych Bogaczowicach pod nr tel. 748443503 – partnera konkursu.
Konkurs – degustacja potraw oraz rozstrzygnięcie odbędzie się w Pałacu Struga 24 marca 2018 w godz. 14.00 -17.00.

Regulamin konkursu kulinarnego

„Ciekawe danie z jajem na wielkanocnym stole”

 1. Organizator konkursu:

Organizatorem konkursu jest Fundacja Edukacyjno –Społeczna „Polny Kwiat” z siedzibą w Starych Bogaczowicach, 58-312, przy Ul. Głównej 209a.

Organizacja konkursu została dofinansowana przez Powiat Wałbrzyski.

Partnerem konkursu jest Gminne Centrum Biblioteczno – Kulturalne w Starych Bogaczowicach

Data i miejsce rozstrzygnięcia konkursu:

Prezentacja konkursowa i degustacja potraw odbędzie się 24 marca 2018  podczas Jarmarku Wielkanocnego w Pałacu Struga. Potrawę należy dostarczyć w godzinach między 14.00 a15.00

 1. Cel konkursu:
 • promocja regionu poprzez wylansowanie potrawy regionalnej z jajami,
 • prezentacja kuchni regionalnej,
 • wymiana doświadczeń i przepisów.
 • aktywizacja i integracja mieszkańców gmin powiatu wałbrzyskiego
 1. Adresaci konkursu:
 • Konkurs adresowany jest do  mieszkańców powiatu wałbrzyskiego w każdym wieku oraz reprezentujących różne środowiska.
 1. Warunki uczestnictwa:
 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie potrawy, w której jednym z głównych składników są jaja. Wypieki słodkie wyłączone są z konkursu.
 • Do konkursu może przystąpić mieszkaniec powiatu wałbrzyskiego
 • Przystąpienie do konkursu następuje poprzez zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który należy dostarczyć do Gminnego Centrum Biblioteczno – Kulturalnego ul. Główna 148, 58-312 Stare Bogaczowie, tel. 748443503, lub przesłać skan wypełnionego i podpisanego zgłoszenia meilem na adres:

fundacja-polnykwiat@wp.pl

 • Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 24 marca 2018 roku.
 • Uczestnicy konkursu są zobowiązani do dostarczenia w dniu imprezy już przygotowanych potraw na miejsce oficjalnego rozstrzygnięcia konkursu i zaaranżowania stoiska wystawienniczego, z uwzględnieniem degustacji przez komisję konkursową
 • Uczestnicy przygotowują konkursowe potrawy na własny koszt
 • Organizatorzy podczas trwania konkursu ze względu na warunki polowe nie zapewniają dostępu do kuchni, tym samym na miejscu rozstrzygnięcia konkursu nie będzie możliwości podgrzania potraw. W przypadku przygotowania przez uczestników ciepłych potraw należy je dostarczyć w termosach lub innych naczyniach zabezpieczających ciepło.
 1. Ocena prac:

Oceny potraw dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów.  Będzie oceniać :

 • smak potrawy,
 • oryginalność
 • łatwość przyrządzenia
 • wygląd potrawy
 • aranżację stoiska wystawienniczego
 • dostarczenie przepisu w wersji papierowej
 • tradycje związane z obchodami Świąt Wielkanocnych

Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Rozstrzygniecie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 24 marca 2018 o godz. 16.00 na terenie Pałacu Struga.

 1. Komisja konkursowa:

Komisja obradować będzie w dniu 24 marca w godz. 15.00 – 15.45

W skład Komisji Konkursowej wejdą:

 • Przedstawiciel Fundacji Edukacyjno – Społecznej „Polny Kwiat”
 • Przedstawiciel lokalnej firmy zajmującej się produkcją jaj konsumpcyjnych
 • Przedstawiciel z branży gastronomicznej
 1. Nagrody:
 • Komisja konkursowa przyzna następujące nagrody:
 • za zajecie I miejsca uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom oraz nagrodę rzeczową o wartości 200 zł.
 • za zajęcie II miejsca uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom oraz nagrodę rzeczową o wartości 120 zł.
 • za zajęcie III miejsca uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom oraz  nagrodę rzeczową o wartości 80 zł.
 • pozostali uczestnicy otrzymają grobne upominki rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.
 1. Postanowienia końcowe:
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji                               o zwycięzcach  i uczestnikach konkursu,
 • Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zamieszczania informacji o potrawach konkursowych w swoich materiałach i kampaniach promocyjnych. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte w regulaminie,
 • Regulamin konkursu jest udostępniony do wglądu w siedzibie Gminnego Centrum Biblioteczno – Kulturalnym  w Starych Bogaczowicach przy ul. Głównej 148, a także na stronie internetowej www.fundacjapolnykwiat.cba.pl  oraz www.centrum.pbox.pl .
 • Wszystkie kwestie, których nie obejmuje regulamin, ustalają organizatorzy.
 1. Kontakt:

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem tel. 748443503.

 

Zapraszamy do  udziału i życzymy smacznych pomysłów!