Zaproszenie do kina – SENIORZY
1 lutego 2018
Wyniki VII Dyktanda Gminnego
26 lutego 2018

Zaproszenie na VII Dyktando Gminne – 23.02.2018

Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Stare Bogaczowice do udziału w językowej zabawie!
Każdy uczestnik pisze tekst anonimowo (karty są kodowane), a do publicznej wiadomości podawane są tylko 3 najwyższe wyniki. Jak co roku, w opracowaniu i sprawdzeniu dyktanda pomogą polonistki ze Szkoły Podstawowej Stare Bogaczowice – Radosława Stramel – Świteńka, Jadwiga Harmak i Dorota Deja oraz polonistka ,mieszkanka Starych Bogaczowic, Małgorzata Leszczyńska. Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody m.in. oryginalne pióro Parkera, artykuły piśmiennicze oraz puchary.

Regulamin „VII Dyktanda Gminnego o pióro Wójta Gminy Stare Bogaczowice”

23 lutego 2018 godz. 17.00

 1. Organizator:

– Gminne Centrum Biblioteczno – Kulturalne w  Starych Bogaczowicach

 1. Współorganizator:

– Zespół Szkół Stare Bogaczowice

– Konkurs ogłoszony jest pod patronatem Wójta Gminy Stare Bogaczowice

III. Zasady uczestnictwa:

 1. Celem konkursu jest popularyzowanie kultury języka polskiego oraz uświadamianie ważności ciągłej edukacji w życiu człowieka, integracja mieszkańców gminy Stare Bogaczowice.
 2. Konkurs jest organizowany w ramach „Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego” .
 3. Dyktando oraz potyczki językowe przygotują poloniści z Zespołu Szkół w Starych Bogaczowicach.
 4. Uczestnicy piszą dyktando wszyscy razem, w jednym czasie, oceniani będą natomiast w kategoriach:

– osoby dorosłe punktacja indywidualna – zostanie wyłoniony „Mistrz Ortografii” oraz dwóch wicemistrzów

– sołectwo składające się z 3 osób – punktacja grupowa –zostaną wyłonione 1,2 i 3 miejsca – w drużynie może brać udział tylko jedna  osoba która nie ukończyła 18 lat

– grupa pozakonkursowa  ( pracownicy UG, ZS, organizacji pozarządowych, radni, UTW, goście spoza gminy itp. )

Po napisaniu dyktanda zostaną przeprowadzone potyczki grupowe, z których punktację doliczy się do wyniku końcowego sołectw.

W dyktandzie może wziąć maksymalnie 40 osób ( pod uwagę będzie brana kolejność zgłoszeń ).

 1. Stopień trudności dla każdej kategorii jest taki sam.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa, osobiście, telefonicznie lub meilowo ( tel. 748443503, centrumstbog@op.pl ).
 3. Termin zgłaszania mija 23.02.2018 r.
 4. Osoby z wykształceniem pedagogicznym oraz studenci polonistyki mogą być uczestnikami tylko w kategorii poza konkursem, jeśli reprezentują daną organizację.
 5. Przebieg konkursu:
 6. VI Dyktando Gminne odbędzie się 23 lutego 2018 .r o godz. 17.00 na sali konferencyjnej w Gminnym Centrum Biblioteczno – Kulturalnym w  Starych Bogaczowicach .
 7. Rejestracja uczestników Dyktanda rozpocznie się pół godziny przed rozpoczęciem pisania dyktanda.
 8. Podczas pisania tekstu nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się z innymi uczestnikami, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych oraz słowników.
 9. Dyktowany tekst należy pisać wyraźnie i starannie, ewentualne błędy należy przekreślić i napisać obok cały wyraz poprawnie, nie wolno pisać drukowanymi literami.
 10. Ocenie podlega zarówno ortografia, jak i interpunkcja.
 11. Za poprawnie napisane dyktando uczestnik otrzymuje 200 punktów: za każdy błąd ortograficzny odejmowane są 2 punkty, za błędy interpunkcyjne i literówki minus 1 punkt. Do wyniku końcowego w kategorii grupowej zostaną doliczone punkty za „potyczki językowe”.
 12. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w tym samym dniu po przerwie i sprawdzeniu prac konkursowych ( przewidziano poczęstunek oraz przerywnik artystyczny ).
 13. Nagrody:
 14. Zakup nagród dla uczestników finansowany jest  przez Radę Gminy Stare Bogaczowice ze środków publicznych na działalność kulturalną. Nagrody ufundowali także Bank BGŻ BNP PARIBAS.
 15. Zakup pióra dla Mistrza Ortografii ufunduje Wójt Gminy Stare Bogaczowice .

Wszelkich informacji na temat dyktanda udziela: Agnieszka Lechowicz pod nr. tel. 748443503.

Prace  uczestników po ogłoszeniu wyników dyktanda pozostają w posiadaniu organizatorów.