Dyktando Gminne
24 lutego 2017
Zapraszamy na Ferie Zimowe!
10 stycznia 2018

Gminny test na Prawo Jazdy

Gminn tet na prawo jazdy odbył się w GCBK w Starych Bogaczowicach 08.12.2017. Poniżej zamieszczamy test z którym zmierzyło się blisko 20 kierowców.Życzymy miłej zabawy 🙂

TEST DLA KIEROWCÓW
1. Jakie są najistotniejsze informacje dla służb ratowniczych, określające miejsce wypadku drogowego:
a) Województwo, miasto, nazwa ulicy, numer posesji lub nr drogi, nazwa najbliższej miejscowości, słupek kilometrowy;
b) Numer telefonu informującego;
c) Jedynie nazwa najbliższej miejscowości.
2. Czy wolno wjechać za sygnalizator, jeżeli zapalił się sygnał żółty, a zatrzymanie przed nim wymaga gwałtownego hamowania?
a) Tak;
b) Nie.
3. Czy wjazd na skrzyżowanie oznakowane znakiem STOP wiąże się z obowiązkiem zatrzymania się w miejscu wskazanym poprzeczną linią ciągłą?
a) TAK;
b) NIE.
4. W jakich warunkach można używać świateł do jazdy dziennej:
a) W dzień
b) W lekkim deszczu;
c) W nocy na oświetlonej drodze.
5. Czy widząc nadawany sygnał czerwony wraz z zieloną strzałką, można skręcić w prawo bez zatrzymania się przed sygnalizatorem?
a) TAK;
b) NIE.
6. Czy można wjechać na skrzyżowanie, jeżeli nadawany jest sygnał zielony, ale warunki ruchu uniemożliwiają jego opuszczenie?
a) TAK;
b) NIE
7. Czy na obszarze zabudowanym należy zmniejszyć prędkość, aby umożliwić kierującemu autobusem, sygnalizującemu kierunkowskazem, włączenie się do ruchu?
a) TAK;
b) NIE.
8. Czy można zatrzymać się, na czas nieprzekraczający jednej minuty, na linii przystankowej, w celu wysadzenia pasażera?
a) TAK;
b) NIE.
9. Czy podniesiona ręka osoby kierującej ruchem oznacza, że za chwilę nastąpi zmiana dotychczas nadawanego sygnału?
a) TAK;
b) NIE.
10. Czy jadąc na wprost lewym pasem ruchu, gdy na prawym i środkowym nie ma innych pojazdów ani przeszkód, łamiemy przepisy?
a) TAK;
b) NIE.
11. Czy dozwolony jest postój pojazdu bezpośrednio przed przejściem dla pieszych?
a) TAK;
b) NIE.
12. Czy dozwolone jest wyprzedzanie pojazdu na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym?
a) TAK;
b) NIE.
13. Czy znaki poziome w kształcie strzałek zwalniają z konieczności użycia kierunkowskazu (np. przed skrętem bądź zmianą pasa ruchu)?
a) TAK;
b) NIE.
14. Czy można zatrzymać pojazd bezpośrednio na wjeździe do garażu, w bramie lub w miejscu utrudniającym dostęp do innego, prawidłowo zaparkowanego pojazdu?
a) TAK;
b) NIE.
15. Czy można zawracać na przejeździe kolejowym?
a) TAK;
b) NIE.
16. Kierujący pojazdem samochodowym oraz osoba przewożona takim pojazdem wyposażonym w pasy bezpieczeństwa są obowiązani korzystać z tych pasów w trakcie jazdy:
a) tylko na przednich siedzeniach;
b) zawsze.
17) Zbliżając się do przejazdu kolejowego:
a) należy zachować szczególną ostrożność;
b) zawsze konieczne jest zatrzymanie pojazdu i upewnienie, czy nie zbliża się pociąg;
c) zatrzymanie, gdy zapory są opuszczone, powinno nastąpić przed sygnalizatorem.
18) Prawo jazdy kat. „B” stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:
a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony z wyjątkiem autobusu i motocykla;
b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony i przyczepy lekkiej;
c) zespołem pojazdów złożonym z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony oraz przyczepy innej niż lekka, o ile dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg.
19) Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów wynosi:
a) na autostradzie 130 km/h;
b) poza obszarem zabudowanym na drodze jednojezdniowej 90 km/h;
c) w strefie zamieszkania 30 km/h.